Topluma ve taraflara fayda sağlayacak politikalar üretilmelidir

Topluma ve taraflara fayda sağlayacak politikalar üretilmelidir

KTSO olarak süt sektörümüzde yaşanan sıkıntıları, hayvancı ile imalatçı arasında yaşanan gelişmeleri yakından takip etmekte ve süt sektörümüzdeki sorunların bir an önce çözülmemesi durumunda, KKTC ekonomisi ve ihracatının olumsuz etkileneceğini değerlendirmekteyiz.

Bilindiği üzere en önemli ihracat ürünlerimizin başında gelen süt ürünlerimizin 2016 yılında ihracatı 43 milyon dolar ile toplam ihracatımızın yaklaşık %41’ine denk gelmektedir. Yıllardır büyük uğraşlar sonucunda yaratılan bu ihracat pazarının süt sektörümüzde yaşanan sorunlardan dolayı kaybedilmesi, telafi edilemeyecek sıkıntılara vesile olacaktır.

Bu pazarların kaybedilmesi ülkemize döviz girişinin düşmesine, imalatçıların daha az üretmesine ve dolayısıyla çiğ süte olan talebin düşmesine neden olacaktır. Bu gelişmeler sonucunca sektörde daralma ve ekonomik kriz yaşanacağı unutulmamalıdır. Bu kapsamda yıllar içerisinde zorlukları aşarak ve güven yaratılarak oluşturulan ihracat pazarlarını korumamız büyük önem arz etmektedir.

KTSO olarak süt sektöründe yaşanan krizin çözülmesi için Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı veya hükümet hakemliğinde, daha fazla vakit kaybedilmeden çiğ süt üreticisi ile süt ürünleri imalatçılarının bir masada buluşturularak çözüm üretilmesi gerektiğini savunmaktayız.

Ülkemizde ve özellikle bölge coğrafyasında politik ve ekonomik açıdan önemli gelişmelerin yaşandığı bir ortamda, kendi aramızda kavga etmeyi bırakarak, uzlaşı kültürü içerisinde topluma ve taraflara fayda sağlayacak politikaları ve kararları üretmemiz gerekmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur

Kıbrıs Türk Sanayi Odası